Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola
5674 Kétsoprony Dózsa György út 18-20.
Telefon: +36-66-246-077
Fax: +36-66-246-077
Hasznos linkek:
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
Kétsoprony Község honlapja
 

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
Az ifjúságvédelmi munkát az igazgató koordinálja. Az ifjúságvédelmi teendők ellátása az igazgató által megbízott ifjúságvédelmi felelős és a nevelőtestület feladata.
Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
Az ifjúságvédelmi felelős munkáját az osztályfőnökökkel, szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal együttműködve végzi.

Feladatai közé tartozik:
A tanulók, szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, melyekhez problémáikkal fordulhatnak.
Veszélyeztető tényező esetén - ha pedagógiai eszközökkel nem oldható meg értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.
A veszélyeztető okok feltárása érdekében szükség esetén családlátogatást végez.
A gyermekjóléti szolgálat kérésére részt vesz esetmegbeszéléseken.
A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezheti.
Kiemelt figyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére.
Tájékoztatást ad a tanulók részére szervezett programokról.
Az ifjúságvédelmi tevékenység három területre terjed ki:

a tanuló fejlődését veszélyeztető okok
megelőzésére,
feltárására,
megszüntetésére.