Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola
5674 Kétsoprony Dózsa György út 18-20.
Telefon: +36-66-246-077
Fax: +36-66-246-077
Hasznos linkek:
Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet
Kétsoprony Község honlapja
 
Kétsoprony Iskolájáért Alapítvány
Az alapítvány székhelye
Kétsoprony, Dózsa György út 18-20.
Adószáma
18384370-1-04
Telefonszáma
06/66/246-077

Az alapítványi kuratórium tagjai
Fekete Imréné (elnök)
Kovács Béláné (titkár)
Petrovszki Pálné
Kovács Sándorné
Jogállása szerint az alapítvány 2001 óta tevékenykedő közhasznú szervezet

Tevékenységi körei

- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység, kulturális örökség óvása
- Sport
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúság érdekképviselet
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel (kiemelten a szlovák nemzeti és etnikai kisebbségekkel)
- valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység


Célja
Erősíteni az iskola „Alma Mater” jellegét, emelni az oktatás színvonalát azáltal, hogy minden tanítási év végén megjutalmazza azokat, aki(k):
- Az adott iskolai év végén a legkiemelkedőbb tanulmányi, kulturális, vagy sportteljesítményt nyújtott(ak) – országos versenyeken öregbítik az iskola jó hírnevét
- Felkészítőiket
- Azt a végzős, -  ált.iskolai tanulmányait az adott iskolai évben befejező 8.o.tanulót(kat) - , aki(k) a nyolc év alatt minden év végén kitűnő minősítésű bizonyítványt szerzett
- A végzős tanuló(k) szüleit, aki(k)a 8 év folyamán tevékeny részesei voltak az iskolai szabadidős programok szervezésének,lebonyolításának, javaslataikkal segítették az iskolai munkát

Az alapítvány nyitott:
az, aki egyetért az alapítvány céljaival, az alapító okiratban meghatározottakat elfogadja, az alapítványt anyagilag támogatja, támogatóként csatlakozhat

Iskolai, óvodai programok, rendezvények, melyeket támogatunk minden évben rendszeresen
Kirándulások; táborozások; farsang; gyermeknap; néptánc tábor; udvari játékok bővítése; házi, körzeti, megyei, országos tanulmányi, kulturális sportversenyek nevezési díjai, díjazása; tantermi játékok bővítése; könyvek, könyvjutalmak; bábszínházi, színházi előadások; kiállítások látogatása; eszköz, anyag vásárlása